viernes, 15 de junio de 2018

Charla informativa

Charla: La última marisma del Bilbao metropolitano: propuesta para proteger y recuperar la Vega de Lamiako (Leioa).
Martes, 19 de junio, a las 19:00 en la Ekoetxea (C/ Pelota 5, bajo, Bilbao)
Ponente: Urtzi Goiti, biólogo, profesor de la UPV/EHU y miembro de la Plataforma en Defensa de la Vega de Lamiako.
La Vega de Lamiako, en Leioa, es un pequeño fragmento de una antigua marisma rellenada que aún conserva parte de la vegetación de las zonas húmedas; se trata de un enclave único, en un entorno muy humanizado como el de la ría de Bilbao. Entre los juncales, carrizales, saucedas y fangales, corretean numerosas aves limícolas, como los correlimos, andarríos o chorlitejos. Se han inventariado un total de 167 especies de aves (39 del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas). Por su riqueza, singularidad y potencialidad, la Vega de Lamiako está incluida dentro del Inventario de Zonas Húmedas de Euskadi (grupo III).
La desaparición de los proyectos de depuradora, oficinas y actividades industriales que amenazaban la zona, ofrece en estos momentos una oportunidad única para su regeneración; en este sentido, Urtzi detallará la propuesta de la Plataforma en Defensa de la Vega de Lamiako para lograrlo y convertir la Vega de Lamiako en un espacio natural de referencia a nivel de Euskadi y de la cornisa cantábrica.
Organizan: Ekologistak Martxan Bizkaia, Bizizaleak Kultur Elkartea, Plataforma en Defensa de la Vega de Lamiako.

Hitzaldia: La última marisma del Bilbao metropolitano: propuesta para proteger y recuperar la Vega de Lamiako (Leioa).
Ekainaren 19an, asteartea, 19:00etan, Ekoetxean (Pelota K. 5, behea, Bilbo)
Hizlaria: Urtzi Goiti, biologoa, UPV/EHUko irakaslea eta Lamiako Ibarraren Defentsarako Plataforma .
Leioako Lamiakoko Ibarra leku paregabea da, Bilboko itsasadarra bezalako erabat humanizatuta dagoen ingurune batean, non betetako aintzinako padura-zati txiki horrek oraindik ere hezeguneetako hainbat landare izaten jarraitzen duen.
Ihidi, lezkadi, sahasti eta lokazti horietan hegazti limikolo ugari daude, adibidez txirriak, kuliskak edo txirritxoak. Guztira 167 hegazti-espezie inbentariatu dira (Arriskuan dauden Espezieen Euskal Zerrendako 39). Bere aberastasuna, berezitasuna eta ahalmena direla medio, Lamiakoko Ibarra Euskadiko Hezeguneen Inbentarioaren barnean dago hartuta (III. taldea).
Hondakin uren araztegi, bulego eta jarduera industrialen proiektu desberdinetako desagerpena, bere birsorkuntzarako aparteko aukera eskaintzen du orain; zentzu honetan, Lamiakoko Ibarra Euskadiko eta Kantauri erlaitzeko mailan erreferentziazko naturgunea bihurtzeko Lamiakoko Ibarraren Defentsarako Plataformako proposamena azalduko du Urtzik.
Antolatzaileak: Ekologistak Martxan Bizkaia, Bizizaleak Kultur Elkartea eta Lamiakoko Ibarraren Defentsarako Plataforma.
Anima zaitezte etortzera eta zabaldu!